ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG
Hatósági Iroda
1016 Budapest., Mészáros u.58/a. Levélcím: 1539 Budapest, Postafiók: 675
Telefon: 224-9100 Telefax: 224-9274
Ügyszám: 14/2448/3/2005.
Tárgy: Hárskúti szélerőmű program
Előadó: Dr. Kriván Gyula
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Kling István
igazgató
Tisztelt Igazgató Úr!

A 2005. április 27-i miniszteri értekezletről szóló emlékeztető 1/7 pontjában Miniszter Ur kérte a hatósági munka és döntés felgyorsítását, különös tekintettel a Hárskúton tervezett szélerőmű programra.

Kérem, hogy a jogszabályszerűség keretei között, az ügyben való érdemi döntést - tekintettel az ügymenet eddigi elhúzódására - mihamarabb szíveskedjenek meghozni.

Budapest, 2005. május 17.

Tisztelettel: