Ez itt a tiltakozás helye

Csatorna, kőbánya, kultúrház, rendezési terv, iskola, ...szélerőműtelep. Megint egy történet, amely, bár így történik, történhetett volna másképp is. És amiről, teljesen természetes módon, különféle vélemények születnek, talán azért, mert nem vagyunk egyformák. Az egyik ilyen vélemény, hogy a szélerőműtelep jó és hasznos dolog, hiszen sok-sok pénzt hoz majd a falunak - mások szerint ez korántsem biztos, az viszont igen, hogy a falu környezete megsínylené ezt a beavatkozást.

Mostanra a beruházást pártolók és a tiltakozók között kialakult egy érdekes, ezidáig inkább csak röplapokon megmutatkozó vita, amelynek újabb fordulójaként néhány dolgot érdemesnek tartunk megemlíteni.

Mint általában, most is nehéz okosnak lenni, ezért tájékozódni igyekszik az ember, hozzáolvasni, többeket meghallgatni, eljárni képviselőtestületi ülésekre, vagy legalább jegyzőkönyveket olvasni, ha valamilyen okból (pl. mert nem hirdették meg az ülést) ez nem sikerül. Az ügy természetéből következően számos pártatlan (szak)hatóság is részt vesz a beruházás engedélyezésében, az ő szaktudásukat, a vonatkozó határértékek jogszerű alkalmazását stb. nincs is okunk kétségbe vonni. Ám, hogy a szélenergiával kapcsolatos beruházások engedélyezésének jogszerűsége végül is mire garancia és mire nem, azt jól példázza a Kulcson megépült széltorony esete, amelyben is a bíróság utólag, a zajártalom és az ingatlanok értékcsökkenése miatt a környéken élők javára az ingatlanaik forgalmi értékének 10%-át kitevő kártérítést ítélt meg a szélerőművet üzemeltető társaság ellen.

Az sem növeli a hatóságokba vetett hitet, ha arról hallunk, hogy a hárskúti jegyző az egyik boltban levetette a falról a szélerőműtelep elleni tiltakozás különféle anyagait, vagy, hogy a Környezetvédelmi Felügyelőséghez benyújtott tiltakozó aláírások a beruházó kezére jutottak.

Nem könnyíti meg a tájékozódni vágyók helyzetét, ha a beruházásról készült előzetes környezeti hatástanulmány csak a polgármesteri hivatal félfogadási idejében és helyben tekinthető meg. Megítélésünk szerint egy ilyen jelentőségű dokumentum, valamint a beruházással kapcsolatos valamennyi döntés, állásfoglalás, vélemény stb. szövegének megismerhetőségét javítaná, ha azok az interneten is olvashatók lennének. Éppen ezért - a tisztánlátást elősegítendő - mindenki, tehát mind a beruházást pártolók, mind az ellenzők, illetve az egyéb vélemények számára felajánljuk a http://www.relief.hu/hhh/szeleromu web-oldalt, ahová elektronikus formában várjuk a közzétenni kívánt anyagokat a ferenc@relief.hu e-mail címre. A polgármesteri hivatalban - kétséges jogszerűséggel - hol kifüggesztett, hol bevont hirdetmények sem ismerhetők meg könnyen, ha az ember nem jár arra mindennap.

Sajnos, azt tapasztaljuk, hogy a szélerőműtelep ellenzőit az azt pártolók egy része a falu fejlődésének kerékkötőiként igyekszik beállítani - holott pl. a beruházók által összeállított fejlesztési koncepció több pontjával (Hárskúti Megújuló Energia Központ biofarm elképzelései, bemutatópark és oktatóközpont, Nemzetközi Művészeti és Kulturális Centrum, úthálózat fejlesztése, szanatórium, idősek otthona, gyógynövénytermesztés, falusi turizmus) mi is egyetértünk, de ezeket nem tartjuk elválaszthatatlannak egy szélerőműteleptől. A szélerőtelep nélküli falu lassú leépülésének sötét víziójával szemben állni látszik az a tény, hogy a falu éveken át 650 körül stagnáló lakossága tavaly 670-re nőtt, folyamatosan épülnek új házak, a művelődési házban pezsgő kulturális élet folyik, a munkanélküliség pedig kifejezetten alacsony (nem is értjük, miért hivatkozik a beruházó a munkanélküliségre, amikor a szélerőtelep szükségességéről ír az egyik szórólapon).

Ami a sokszor emlegetett zajhatást illeti, a rendelkezésre álló információk a legkevésbé sem nevezhetők megnyugtatónak. Nem másból, mint a beruházó által összeállított előzetes környezeti hatástanulmányból arról értesülhetünk, hogy Hárskúton az éjszakai csendben (25-28 dB) a szélturbinák hangja (egyetlen gép: 28-32 dB) a huszonvalahány tornyot számláló teleptől 1000 m távolságra, tehát a faluban is hallható lesz - igaz, hogy ezt a hangot néha el fogja nyomni az utcán elhaladó kamion zúgása, és hogy a sugárhajtású repülő meg a verőfejes kotrógép még ennél is hangosabb. Nem tartjuk megfelelő referenciának a beruházó által több helyen is említett nyugodt, csendes irodát sem, ahol egy neoncső vagy egy számítógép több hangot ad, mint az egyfolytában üzemelő szélerőműtelep, mert jellemzően nem ilyen környezetben szoktunk pihenni, aludni.

A szélerőműtelep látványa a beruházók szerint is számottevő beavatkozás lenne a hárskúti tájba, és elismerik, hogy ennek megítélése egyéni és szubjektív. Nem tartjuk a falu elárulásának, ha úgy gondoljuk, a templom tornyánál ötször magasabb, a lakott európai térségekben egyébként ritkán előforduló szerkezetek látványa igen kedvezőtlenül érintené nemcsak a falut, hanem a természeti értékekben gazdag Magas-Bakony jelentős részét, amely ellen így a szomszédos községekből is joggal tiltakoznak az ottlakók.

Vitatkoznánk azzal az állásponttal is, amely szerint a beruházó által eddig bedobott pénz (pl. a rendezési terv finanszírozása) immár erkölcsileg is kötelezi a falut, hogy a beruházás mellé álljon. Úgy véljük, hogy egy tizenegynéhány milliárdos vállalkozásnak ennél még nagyobb kockázatot is el kell bírnia, nem szabadna a falu jövőjét néhány millióval - ami, ha megépül az erőműtelep, végsősoron nemhogy elvész, de sokszorosan megtérül a beruházóknak - ilyen mértékben befolyásolni hagyni. A mesésnek tűnő és biztosra ígért évi 60 milliós bevétel egyik fele a településfejlesztési támogatás, amelynek összege 2400 euró évenként és megawattonként, ugyanakkor az általunk megismert anyagokban sehol sem szerepel, hogy az idő múlásával ezt az összeget az inflációval növelnék - márpedig 25 év alatt így a településfejlesztési hozzájárulás a falu költségvetésének a töredékére olvad. A 60 milliós bevétel másik fele az iparűzési adóból származna, az azonban korántsem bizonyos, hogy az iparűzési adó, mint kivethető helyi adónem pl. tíz vagy akár csak öt esztendő múlva is létezni fog.

A szélerőműtelep körüli kérdőjelek számát a beruházóktól származó különféle információk eddig inkább csak gyarapították. Igaz, valamennyi pénz valahol messze, délibábként feltűnt. A nyugodt, csendes, szép hárskúti környezet ugyanakkor veszélybe kerülni látszik. A sok kérdőjelből következő bizonytalanság ezért most azt sugallja nekünk a szélerőműteleppel kapcsolatban, hogy inkább ne.

Somlainé Domján Margit

Mészáros Ferenc